EXTRA: Misstänkt drograttfyllerist ertappad med stöld – Körde in i bil under flykten

Nyheter och klipp

En man i 30-årsåldern greps av polisen i Kristinehamn på onsdagskvällen efter att han försökt stjäla en släpkärra från en fastighet i området Djurgården.

Man­nen ertap­pa­des av äga­ren till släp­kär­ran och kör­de där­ef­ter in i en bil då han för­sök­te åka från plat­sen. Efter det­ta sprang man­nen in i ett skogs­om­rå­de där han kun­de gri­pas av polis.

Det visa­de sig att bilen man­nen kört var anmäld stu­len och hans kör­kort sedan tidi­ga­re var åter­kal­lat. Dess­utom visa­de han tec­ken på drog­på­ver­kan var­för han miss­tänks för drograttfylleri.

Eftersom det inte bedöms fin­nas häkt­nings­skäl häv­des gri­pan­det av man­nen som med­togs för prov­tag­ning och för­hör. Efter det­ta kom­mer han att vara fri under den fort­sat­ta utred­ning­en där miss­tan­kar­na gäl­ler till­grepp av fort­skaff­nings­me­del, stöld av släp­kär­ra, ska­de­gö­rel­se på annat for­don, grov olov­lig kör­ning, dro­gratt­fyl­le­ri samt ringa nar­ko­ti­kabrott avse­en­de eget bruk.

Annons