Olycka med flera fordon – Oklart skadeläge

Nyheter och klipp

En olyc­ka med fle­ra for­don inblan­da­de inträf­fa­de i Karl­stad på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Två per­son­bi­lar upp­ges ha kol­li­de­rat, men ska­de­lä­get är oklart.

Olyc­kan inträf­fa­de efter 16:00 på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen på E18 vid Hult­bergs­mo­tet i Karl­stad. Rädd­nings­tjänst, ambu­lans och polis lar­ma­des till plat­sen. Tra­fik­ver­ket upp­ger att det är begrän­sad fram­kom­lig­het på plat­sen, men ska­de­lä­get är oklart i nulä­get. Poli­sen beskrev tra­fik­si­tu­a­tio­nen som oklar i sitt förs­ta meddelande.

Annons