Brand i villa och två bilar "Allmänfarlig vårdlöshet"

Nyheter och klipp

Det har brunnit i en villa och i två bilar i området Skärmnäs i Grums. Enligt polisen har två telefonörer som är oberoende av varandra sett kraftig rök i området. 

Bran­den sked­de efter 7:00 på fre­dags­mor­go­nen. Polis har varit på plats, och bran­den rubri­ce­ras nu som all­män­far­lig vårds­lös­het, men orsa­ken till bran­den samt ska­de­lä­get fram­kom­mer inte.

Annons