Flera bränder i stugor i Säffle – Elden har spridit sig

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten bekäm­par just nu fle­ra brän­der i stu­gor i Rör­viks­om­rå­det söder om Säff­le. Enligt rädd­nings­tjäns­ten har någon tidi­ga­re eldat skräp i områ­det och sedan läm­nat plat­sen. Elden har där­ef­ter spri­dit sig till fle­ra stu­gor i områ­det. Polis kom­mer att ta sig till plat­sen för doku­men­ta­tion och anmälningsupptagning.

Annons