Två personbilar i kollision – Mycket stor påverkan.

Nyheter och klipp

Två personbilar har kolliderat på väg 61 utanför Åmotfors, och körfältet mot Charlottenberg är avstängt. Räddningstjänst är på plats vid olyckan.

Annons 

Enligt tra­fik­ver­ket inne­bär olyc­kan myc­ket stor påver­kan för tra­fi­ken. Lar­met om olyc­kan inkom 14:50 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen, och tra­fik­ver­ket beräk­nar att ären­det ska vara upp­kla­rad 16:00. Ska­de­lä­get är ännu oklart, likaså hur många som är drabbade.

Det är kö vid olycks­plat­sen. Foto: Mic­ke Persson.

Annons 

Annons