VIDEOREPORTAGE: Larm om brand i centrala Arvika

Nyheter och klipp

Annons 

https://videopress.com/v/Ro85IV3M?autoPlay=true&controls=false&preloadContent=auto

Larm om brand

17:04 på tis­da­gen inkom ett larm om en brand på Tings­ga­tan i Arvi­ka. Enligt SOS-Alarm rör­de det sig om ett auto­mat­larm, men det är i nulä­get oklart om det fak­tiskt före­kom någon brand. Ska­de­lä­get är okänt, men ingrn upp­ges vara skadad.

Se bil­der från plat­sen i kli­pet ovan.

Annons 

Annons