USA:s president Donald Trump har testats positivt för Covid-19

Nyheter och klipp

USA:s pre­si­dent Donald Trump och hans fru Mela­nia Trump har båda tes­tats posi­tivt för coro­na­vi­ru­set, Covid-19. Det upp­ger pre­si­den­ten på sitt twit­ter­kon­to. Han skri­ver att de kom­mer att påbör­ja sin karan­tän och åter­hämt­nings­pro­cess ome­del­bart. "Vi kom­mer att ta oss genom det­ta till­sam­mans" skri­ver Trump.