SMHI: Varning för stora regnmängder i Värmlands län

Nyheter och klipp

SMHI var­ning nu för sto­ra regn­mäng­der i Värm­lands län. Ett kraf­tigt regn som kan ge 30–40 mm vat­ten vän­tas kom­ma på sön­dag kväll och under nat­ten mot mån­dag. Var­ning­en är av klass 1, vil­ket inne­bär att väd­ret kan inne­bä­ra vis­sa ris­ker för all­män­he­ten och stö­ra en del samhällsfunktioner.