2 till sjukhus efter kollision i Arvika

Nyheter och klipp

Två bilar kol­li­de­ra­de på riks­väg 61 i höjd med Dege­räng­en i Arvi­ka på onsdagsmorgonen.

Rädd­nings­tjäns­ten anlän­de till plat­sen och stäng­de av vägen för tra­fik för­bi olycks­plat­sen. Poli­sen med­de­la­de sena­re på dagen att plats­ar­be­tet var avkla­rat och tra­fi­ken flöt på som van­ligt för­bi olycks­plat­sen. Föra­ren till den ena bilen är en kvin­na i 70-års­ål­dern och har förts med ambu­lans till sjuk­hus med okla­ra ska­dor, skri­ver polisen.

I den and­ra bilen för­des pas­sa­ge­ra­ren, en man i 80-års­ål­dern, till sjuk­hus för vård. Föra­re var en kvin­na i 70-års­ål­dern som inte var i behov av sjuk­hus­vård, enligt polisen.

Polis­pa­trul­len kom­mer att upp­rät­ta en anmä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka där utred­ning­en får visa om någon kan miss­tän­kas för brott i sam­band med olyckan.

På bil­den nedan syns exakt posi­tion för olyc­kan. Lar­met om olyc­kan inkom 09:51 på onsdagsmorgonen.

Lar­met om olyc­kan kom 09:51 på ons­dags­mor­go­nen. Foto: SOS-Alarm