Flertal lampor släckta på Viksspåret i Arvika – Felsökning pågår

Nyheter och klipp

På grund av ett kabel­brott har ett fler­tal lam­por slock­nat i belys­ning­en på motions­spå­ret vid Vik i Arvi­ka. Det med­de­lar kom­mu­nen på sin hem­si­da. Enligt kom­mu­nen pågår en fel­sök­ning i nuläget.