Flera SR-twitterkonton hackade – rasistiska tweets sprids

Nyheter och klipp

Fle­ra av Sve­ri­ges Radi­os twit­ter­kon­ton ver­kar ha bli­vit hac­ka­de. Vid 13:30-tiden på lör­da­gen bör­ja­de kon­to­na "SR Ekot" och "SR Poli­tik" plöts­ligt att spri­da tweets skriv­na på eng­els­ka varav fle­ra med rasis­tis­ka bud­k­skap, rap­por­te­rar Omni. Enligt fle­ra medi­er använ­des N‑ordet fle­ra gång­er i inläg­gen. "Någon eller någ­ra obe­hö­ri­ga har skic­kat ut med­de­lan­den på fle­ra av Ekots twit­ter­kon­ton. Ekots chef Klas Wolf-Watz kal­lar hän­del­sen för all­var­lig och Ekots per­so­nal job­bar nu med att lösa pro­ble­men" skri­ver Sve­ri­ges Radio på sin hem­si­da. Enligt SR är ekots twit­ter­kon­to nu avaktiverat.