VIDEOREPORTAGE: Ny, mystisk staty i Prästängsrondellen

Nyheter och klipp

https://videopress.com/v/ahqT4o2u?autoPlay=true&loop=true&preloadContent=metadata

Det var strax före klockan 8 på lördagsmorgonen som en Arvikabo plötsligt upptäckte en ny staty som stod placerad i Prästängsrondellen i Arvika. Den har inte stått där tidigare, och föreställer en reporter eller en privatdetektiv, tror arvikabon.

Sta­tyn står pla­ce­rad i Prästängs­ron­del­len i Arvi­ka. Foto: E.J.

Det är i nulä­get okänt vem som pla­ce­rat sta­tyn i ron­del­len och varför.

Det var strax före 8 på lördagsmorgonen som en arvikabo upptäckte den nya statyn
Det var strax före kloc­kan 8 på lör­dags­mor­go­nen som en arvi­ka­bo upp­täck­te den nya sta­tyn. Foto: E.J.

Vad tror du om den nya statyn? Mejla upplysningar, tankar,  eller bilder till Arvikamagasinet!

Tip­sa Arvi­ka­ma­ga­si­net om nyhe­ter här