Man till sjukhus efter singelolycka – Oklart vad som orsakade olyckan

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen på väg 61 i Arvi­ka. Bil­lis­ten, en man, är förd till sjuk­hus med ambu­lans. Man­nens ska­dor är okla­ra, men han var vid med­ve­tan­de då han åkte med ambu­lan­sen. Poli­sen kom­mer att åka till sju­ku­set för att pra­ta med man­nen. Det är i nulä­get oklart vad som orsa­ka­de olyckan.