A‑traktor i olycka med bil: A‑traktorn missade högerregeln enligt uppgift

Nyheter och klipp

En a‑traktor och en per­son­bil var inblan­da­de i en tra­fi­ko­lyc­ka i Arvi­ka på tis­da­gen. Ing­en ska­da­des all­var­ligt i sam­band med olyckan.

Enligt upp­gift ska a‑traktorn ha mis­sat höger­re­geln och bli­vit påkörd av en vit bil som haft före­trä­de. Båda bilar­na fick bär­gas från plat­sen med sam­ma bärg­nings­bil. Ing­en ambu­lans var på plats vid olycks­plat­sen, och h ing­en ådrog sig någ­ra all­var­li­ga ska­dor i olyckan. 

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: ARVIKAMAGASINET.