Män gripna i stulen bil efter stöld i slaktbod

Nyheter och klipp

Två män har gri­pits i en stu­len bil i Älgå i Arvi­ka kom­mun. De miss­tänks nu för grov miss­han­del efter att ha kört på en bil med pri­vat­per­so­ner som för­sök­te stänga inne gär­nings­män­nen på ett väg­av­snitt. Gär­nings­män­nen val­de då att med kraft köra på den and­ra bilen. Pri­vat­per­so­ner­na ska­da­des dock inte, där­e­mot blev det kraf­ti­ga ska­dor på den and­ra bilen.

Män­nen miss­tänks dess­utom för inbrott i en slakt­bod där nyskju­tet vilt tillgripits.

Bilen stals under tors­da­gen i Arvi­ka och hade ett släp påkopp­lat när den anträf­fa­des. Gär­nings­män­nen är i 30- respek­ti­ve 40-årsåldern.