Vattenläcka stoppar vattnet för Ingesunds folkhögskola och musikhögskola

Nyheter och klipp

En vat­tenläc­ka gjor­de att Ing­esunds folk­hög­sko­la och musik­hög­sko­la blev utan vat­ten på fre­da­gen. Arbe­te påblr­ja­des för att åtgär­da läc­kan och beräk­na­des vara klart 20:00 på fredagskvällen.

På fre­da­gen fanns färskvat­ten­tan­kar utställ­da vid båda sko­lor­na. Kom­mu­nen med­de­la­de att även all­män­he­ten kun­de häm­ta vat­ten vid vat­ten­tan­kar­na om de berör­des av vattenläckan.