Bil med körförbud stoppad i Arvika

Nyheter och klipp

Nat­ten till lör­da­gen stop­pa­de och kon­trol­le­ra­de en polis­pa­trull en bilist i områ­det Högå­sen i Arvi­ka. Per­son­bi­len som stopp­pa­des är belagd med kör­för­bud och poli­sen skri­ver ut böter.