Två singelolyckor på E18 – Stor påverkan

Nyheter och klipp

Två tra­fi­ko­lyc­kor inträf­fa­de på E18 öster om Karl­stad på lör­dags­kväl­len. Olyc­kor­na inträf­fa­de öster om Väse. Enligt tra­fik­ver­ket rör­de det sig om två sing­e­lo­lyc­kor, obe­ro­en­de av varand­ra som inträf­fa­de i var­de­ra rikt­ning på E18. Det råd­de begrän­sad fram­kom­lig­het, och rädd­nings­tjäns­ten var på plats vid olyc­kor­na. Olyc­kor­na inne­bar en stor påver­kan för tra­fi­ken, enligt trafikverket.