Lastbil fastnade under bro i Arvika – Med dragbil på flaket

Nyheter och klipp

Det var strax före kloc­kan 18:00 på tis­da­gen som en last­bil fast­na­de under en bro i cen­tra­la Arvika. 

Last­bi­len fast­na­de under en bro. Foto: Tage Bäck

Last­bi­len fast­na­de där Gra­ning­e­vä­gen kor­sar över riks­väg 61, det­ta efter att ha pas­se­rat ron­del­len vid Lidl. Anled­ning­en till inci­den­ten tros vara att den drag­bil som last­bi­len hade på fla­ket tog i taket när last­bi­len kör­de under bron.

Last­bi­len hade en drag­bil på fla­ket. Foto: Tage Bäck.

Sena­re på kväl­len inträf­fa­de en annan inci­demt där en last­bil fast­na­de under en bro i Karl­stad och orsa­ka­de en seri­ek­rock. Last­bi­len lik­nar myc­ket på last­bi­len på bil­der­na ovan, och tros vara sam­ma last­bil som den som fast­na­de i Arvi­ka. 4 per­so­ner fick föras till sjuk­hus i kras­hen i Karlstad.

Läs ock­så: Last­bil fast­na­de under bro i Karlstad