Kvinna hörde ljud från bottenvåningen – Försök till inbrott

Nyheter och klipp

En kvin­na i områ­det Myrå­sen i Arvi­ka hör­de plöts­ligt hur någon bröt på en dörr i bot­ten­vå­ning­en av huset. Kvin­nan befann sig på tred­je våning­en när hän­del­sen, som rubri­ce­ras som för­sök till inbrott, inträffade. 

Poli­sen anlän­de till plat­sen som lig­ger i områ­det Myrå­sen i cen­tra­la Arvi­ka. Det kun­de kon­sta­te­ras att det fanns bryt­mär­ken på den aktu­el­la dör­ren. Ing­en ska ha tagit sig in genom dör­ren, enligt poli­sen. Det är oklart om dör­ren led­de in till en bostad eller något annat utrym­me. Ing­en upp­ges vara gri­pen i nuläget.