Bil föll ner från bro i Grums – landade på E18

Nyheter och klipp

En man i 60-års­ål­dern har omkom­mit i en tra­fi­ko­lyc­ka på E18 vid Val­näs­mo­tet i Grums. Bilen föll ner från en bro och lan­da­de på vägen nedan­för som fick stäng­as av i båda riktningarna.

Tra­fi­ko­lyc­kan inträf­fa­de på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen då bilen som man­nen fär­da­des i föll ner från bron som kor­sar över E18 och lan­da­de på vägen nedan­för. Enligt poli­sen rör­de det sig om en all­var­lig olyc­ka, och vägen stäng­des av helt i båda rikt­ning­ar­na efter olyc­kan. Bär­ga­re kal­la­des till plat­sen. Sena­re på kväl­len med­de­la­des att man­nen omkom­mit i olyc­kan. Man­nens anhö­ri­ga är underrättade.