Dött rådjur och älg vid riksväg 61

Nyheter och klipp

Tra­fik­ver­ket med­de­la­de på tis­dags­kväl­len att ett dött rådjur låg vid väg­ba­nan vid riks­väg 61 i Vike­ne, öster om cen­tra­la Arvi­ka. Per­so­nal var på plats i Vike­ne under kväl­len.

Sam­ma kväll rap­por­te­ra­des ock­så om en älg som befann sig i vägom­rå­det, ock­så det­ta på riks­väg 61 öster om cen­tra­la Arvi­ka. Ing­en upp­ges ha ska­dats i sam­band med de båda hän­del­ser­na, och älgen som befann sig i vägom­rä­det inna­bar ing­en stör­re påver­kan på tra­fi­ken, enligt trafikverket.