Kvinna död – Blev påkörd när hon cyklade

Nyheter och klipp

En kvin­na i 85-års­ål­dern har avli­dit efter att ha bli­vit påkörd av en bilist på väg 858 strax norr om Char­lot­ten­berg på tors­dags­för­mid­da­gen. Anhö­ri­ga till kvin­nan är underrättade. 

Kvin­nan för­des till sjuk­hus i Öre­bro med ambu­lans­he­li­kop­ter. En bråds­kan­de ambu­lan­strans­port på väg 61 mot Arvi­ka ska ock­så ha skett i sam­band med olyckan.

Föra­ren till bilen som kör­de på kvin­nan är en man i 75-års­ål­dern. Poli­sen har star­tat en utred­ning för att under­sö­ka om någon kan miss­tän­kas för brott i sam­band med olyckan.