Skiljer bara 665 röster mellan Biden och Trump i nyckelstaten Georgia

Nyheter och klipp

Just nu skil­jer endast 665 rös­ter Biden från Trump i nyc­kel­sta­ten Geor­gia. Trump leder med totalt 2,448,183 rös­ter enligt CNN. Båda pre­si­dent­kan­di­da­ter­na nu 49,4% av rös­ter­na i del­sta­ten när 99% av rös­ter­na i Geor­gia har räk­nats, enligt CNN:s siff­ror. Ännu finns ing­en vin­na­re bestämd i del­sta­ten.