Efter nya råden: Arvika Simhall stänger för allmänheten

Nyheter och klipp

Arvika Simhall har beslutat att stänga för allmänheten och endast hålla öppet för skolundervisning, detta efter Folkhälsomyndighetens nya råd för Värmland. I de nya råden står bland annat att man ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som till exempel badhus.

Arvi­ka Sim­hall har beslu­tat att stänga med anled­ning av Folk­hälso­myn­dig­he­tens nya råd för Värm­land. "Vi har stängt för all­män­he­ten och har endast öppet för skol­bad" berät­tar Lars-Erik Eriks­son på Arvi­ka sim- och sport­hall. Lars-Erik för­kla­rar att man endast hål­ler öppet för skol­bad, det vill säga sim­un­der­vis­ning för sko­le­le­ver. För­u­tom Arvi­ka har även Tors­by, Årjäng och Fors­ha­ga bestämt sig för att stänga sina bad.


Annons