Sista staterna klara – Biden vinner med 74 elektorsröster

Nyheter och klipp

Nu står det klart Att Biden vinner valet i USA med 74 elektorsröster över Trump, enligt CNN:s bedömning. Biden har vunnit i Georgia och Trump i North Carolina, enligt CNN.

Det har sedan en tid till­ba­ka varit känt att Joe Biden vin­ner pre­si­dent­va­let i USA då han fått 270 elek­tors­rös­ter enligt fle­ra medie­bo­lag. Nu gör fle­ra Ame­ri­kans­ka medie­bo­lag bedöm­ning­en att de sista sta­ter­na är kla­ra och valet är helt avgjort. CNN:s bedöm­ning visar att Biden vin­ner i Geor­gia, som varit en av nyc­kel­sta­ter­na i pre­si­dent­va­let. Donald Trump vin­ner i North Caro­li­na, enligt sam­ma bedöm­ning. Med alla sta­ter räk­na­de får Biden 306 elek­tors­rös­ter medan Trump får 232, en vinst för Biden med 74 elek­tors­rös­ter. I ett Twit­ter-inlägg på fre­da­gen påstår Trump att valet var rig­gat. Inläg­get har flag­gats av Twit­ter som ifrågasatt.