Ingesunds folkhögskola övergår till distansundervisning – Hoppas bidra till minskad smittspridning

Nyheter och klipp

Ingesunds folkhögskola kommer att övergå till distansstudier med anledning av den pågående coronapandemin. Nu hoppas man att man ska kunna bidra till minskad smittspridning.

Led­nings­grup­pen för Ing­esunds folk­hög­sko­la har beslu­tat att över­gå till distans­stu­di­er res­ten av ter­mi­nen, med start vec­ka 47. Det­ta efter att de nya skärp­ta all­män­na råden för Värm­land kom­mit. "Med den här åtgär­den hop­pas vi att vi kan bidra till mins­kad smitt­sprid­ning och att fler får för­bli fris­ka" skri­ver rek­tor Tar­ja Neva­la Bergling­son i ett pressmeddelande.