Singelolycka på Riksväg 61 – Mycket stor påverkan

Nyheter och klipp

På lördagskvällen inträffade en singelolycka på Riksväg 61 mellan Arvika och Karlstad. Olyckan innebar en mycket stor påverkan på trafiken, men det är i nuläget oklart om någon skadats i olyckan.

Tra­fik­ver­ket med­de­la­de på kväl­len att rädd­nings­tjäns­ten var på plats vid plat­sen för olyc­kan, som inne­bar en myc­ket stor påver­kan på tra­fi­ken. Olyc­kan ska ha skett på Riks­väg 61 från Äls­ke­bol till Säl­debrå­ten. Båda väg­rikt­ning­ar­na påver­ka­des av olyc­kan. Det är i nulä­get oklart vad som orsa­kat olyc­kan, likaså är det inte känt om någon ska­dats i olyckan.