Totalstopp på E18 – Stillastående bil påkörd

Nyheter och klipp

En trafikolycka inträffade öster om Karlstad på måndagen. Det rådde totalstopp i trafiken på E18 in mot Karlstad och det var stor påverkan på trafiken. Inga personer är skadade, enligt Polisen.

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de i Skatt­kärr, öster om cen­tra­la Karl­stad på mån­dags­kväl­len. Enligt Poli­sen råd­de det total­stopp på E18 i områ­det, i rikt­ning mot Karl­stad. Poli­sen upp­ger att det rör sig om en bil som kört in i en stil­lastå­en­de bil. Inga per­so­ner är ska­da­de och rädd­nings­tjäns­ten är på plats och reder i situationen. 

Tra­fi­ko­lyc­kan inne­bar en stor påver­kan på tra­fi­ken, enligt Tra­fik­ver­ket. Det ska röra sig om en olyc­ka med fle­ra for­don, men hur många är oklart i nuläget.