Max åtta personer får delta i offentliga sammankomster

Nyheter och klipp

Max åtta per­so­ner får del­ta i offent­li­ga sam­man­koms­ter. Det­ta bör­jar gäl­la från den 24 november. 

-Krävs för­bud för att få ner smit­tan, säger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven.