Misstänkt drograttfyllerist förd till sjukhus efter omhändetagande i centrala Arvika

Nyheter och klipp

En person har omhändertagits i centrala Arvika misstänkt för drograttfylleri. Personen har sedan förts till sjukhus.

På tis­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Poli­sen att en per­son omhän­der­ta­gits miss­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri. Omhän­der­ta­gan­det sked­de i cen­tra­la Arvi­ka, och per­so­nen har förts till sjuk­hus för kropps­be­sikt­ning. Det är i nulä­get oklart hur omhän­der­ta­gan­det gått till.