ARVIKA: 28 kronor blev drömvinst på 97 miljoner – Tredje högsta vinsten hittills

Nyheter och klipp

En Arvi­ka­bo vann cir­ka 97 mil­jo­ner kro­nor under ons­da­gems drag­ning på Lot­to och Joker. Arvi­ka­bon hade läm­nat in ett onli­ne­spel för 28 kro­nor.

"Det blir årets fjär­de Dröm­vinstut­fall och den tred­je högs­ta vins­ten hit­tills. Nu ska den nybliv­na mång­mil­jo­nä­ren gra­tu­le­ras" skri­ver Svens­ka spel på sin hemsida.

─ Vil­ken ons­dags­kväll det blev med en ny Dröm­vinst och en ny mång­mil­jo­när i Arvi­ka! säger Svens­ka Spel Turs vinnar­kom­mu­ni­ka­tör Nata­lie Wal­lin glatt.