Drunkningslarm i Årjäng – Folk på plats och letar efter någon, enligt vittne.

Nyheter och klipp

FOTO: Läsar­bild.

Strax efter klockan åtta på lördagskvällen kom larm om en drunkning vid "Guldbron" i Årjäng. Ett vittne berättar för Arvikamagasinet att det var folk på plats och letade efter någon. 

Både ambu­lans och rädd­nings­tjänst var på plats vid drunk­nings­lar­met, som kom strax efter kloc­kan 20:00 på lör­dags­kväl­len. Där­e­mot med­ver­ka­de ing­en polis på lar­met, enligt upp­gif­ter. Omstän­dig­he­ter­na kring hän­del­sen är okla­ra i nulä­get, och det är oklart hur ska­de­lä­get ser ut. Ett vitt­ne berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net att det var folk på plats som leta­de efter någon. 

FOTO: Läsar­bild.
Både ambu­lans och rädd­nings­tjänst med­ver­ka­de på lar­met. FOTO: Läsarbild.