Hund död i trafikolycka – Bil väjde och kolliderade med annat fordon

Nyheter och klipp

En hund avled i en tra­fi­ko­lyc­ka på E18 i Karl­stad på lör­da­gen. Enligt Poli­sen har en bil väjt för en lösspring­an­de hund som trots väj­ning­en blir påkörd och avlider.

Bilen som väjer för hun­den kol­li­de­rar i sam­band med det­ta med ett annat for­don. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart på per­so­ner­na i de båda olycks­for­do­nen. Hun­dens äga­re kom till plat­sen och skjut­sa­des till vete­ri­när och där­ef­ter hem. Enligt Poli­sen var det rörigt på plat­sen efter olyckan.