Oroväckande halter bly i kaffefilter

Nyheter och klipp

I nio av 15 tes­ta­de kaffe­fil­ter hit­ta­de Råd & Rön oro­väc­kan­de hal­ter bly. Råd & Rön tes­ta­de 15 av våra van­li­gas­te kaffe­fil­ter. En smak­pa­nel har ock­så fått betyg­sät­ta kaf­fets smak bero­en­de på filt­ret. "ett fil­ter påver­ka­de påtag­ligt kaf­fets doft, medan ett annat för­säm­ra­de både doft och smak" skri­ver de på sin hemsida.