Två rådjur påkörda mellan Arvika och Klässbol – Flera bilar har stannat

Nyheter och klipp

En vilto­lyc­ka där två rådjur har bli­vit påkör­da har inträf­fat längs Läns­väg 175 mel­lan Arvi­ka och Kläss­bol, rap­por­te­rar SR.

Enligt SR har fle­ra bilar stan­nat längs med vägen, men omstän­dig­he­ter­na är i nulä­get oklara.