Man i 70-årsåldern avliden efter trafikolycka – Blev påkörd av lastbil bakifrån

Nyheter och klipp

En man i 70-års­ål­dern har avli­dit efter en tra­fi­ko­lyc­ka på E18 i höjd med Skatt­kärr, där fle­ra for­don var inblan­da­de. Man­nen som avled var ensam föra­re i en per­son­bil som stod sist i en kö som bil­da­des då två bilar kolliderade. 

En last­bil kör­de in i kön bak­i­från var­på man­nen i 70-års­ål­dern avled på plat­sen av de ska­dor han ådrog sig i kollisionen.

Lar­met inkom till Poli­sen strax efter kloc­kan 15.00 på fre­da­gen. Enligt de ini­ti­a­la upp­gif­ter­na hade två per­son­bi­lar kol­li­de­rat var­vid en kö bil­da­des. Där­ef­ter kör­de två bilar, varav en last­bil, in i kön bakifrån.

Poli­sen med­de­lar att det upp­ges vara halt på olycks­plat­sen. Den avlid­ne man­nens anhö­ri­ga är under­rät­ta­de, och ing­en annan av de inblan­da­de i olyc­kan ska ha behövt akut vård.

Per­son­bi­len som den avlid­ne man­nen kört samt last­bi­len är tag­na i beslag för tek­nisk undersökning.