Singelolycka norr om centrala Sunne – Lastbil i diket

Nyheter och klipp

En sing­e­lo­lyc­ka inträf­fa­de på väg 908 norr om cen­tra­la Sun­ne på fre­da­gen. Enligt Sve­ri­ges Radio har en last­bil kört av vägen och lig­ger i diket. Rädd­nings­tjänst är på plats på olyc­kan, och enligt Tra­fik­ver­ket inne­bär olyc­kan stor påver­kan på tra­fi­ken. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.