UPPGIFTER: Elev på Solbergagymnasiet bekräftad smittad med Covid-19

Nyheter och klipp

En elev på Solbergagymnasiet i Arvika har bekräftats smittad med Covid-19, enligt uppgifter till Arvikamagasinet.

Det var under lör­da­gen som Arvi­ka­ma­ga­si­net fick upp­gif­ter om att en elev på sko­lan bekräf­tats smit­tad av viru­set. Nu kom­mer ele­vens klass och under­vi­san­de lära­re över­gå till distans­stu­di­er.