Ytterligare ett misstänkt mord i Lesjöfors

Nyheter och klipp

Polisen har inlett en förundersökning gällande mord efter att en man anträffats avliden i Lesjöfors i Filipstads kommun. 
Mannen anträffades i en fastighet i centrala Lesjöfors under måndagseftermiddagen, och med anledning av de fynd som gjorts på platsen har Polisen inlett en förundersökning gällande mord. 

Poli­sen upp­ger att plat­sen spär­rats av och att en tek­nisk under­sök­ning pågår, men att de i övrigt inte kom­men­te­rar ärendet.

På mån­da­gen den 30 novem­ber pub­li­ce­ra­de Poli­sen upp­gif­ter om ett miss­tänkt mord där man anträf­fat en död per­son i Gla­va i Arvi­ka kom­mun. Per­so­nen anträf­fa­des den 22 novem­ber, en dryg vec­ka innan man­nen i Lesjö­fors anträf­fa­des avli­den. Nu har Poli­sen inlett en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de mord efter en obduk­tion där man fick anled­ning att tro att per­so­nen utsatts för våld från någon annan.