Singelolycka på Länsväg 177 – Oklart skadeläge

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på Läns­väg 177 mel­lan Åmot­fors och Kop­pom på fre­da­gen. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.

FOTO: ANDERS EDSTRÖM.

Kloc­kan 11.41 på fre­dags­för­mid­da­gen skic­ka­de Sve­ri­ges Radio ut ett med­de­lan­de om stör­ning­en. Det ska röra sig om en sing­e­lo­lyc­ka vid Sand­gär­det. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.