En till sjukhus efter trafikolycka i centrala Arvika – Förare fick ordningsbot

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

En tra­fi­ko­lyc­ka med två bilar inblan­da­de inträf­fa­de i en kors­ning i cen­tra­la Arvi­ka på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. En per­son för­des till sjuk­hus med ambu­lans, upp­ger Poli­sen. Föra­ren till den ena bilen, en man i 50-års­ål­dern, fick en ord­nings­bot på plats för att inte ha iakt­ta­git väj­nings­plikt, upp­ger Poli­sens pressta­les­per­son Gabri­el Henning.

Strax efter kloc­kan 16:00 på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen inträf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka i kors­ning­en Kyrkogatan/Styckåsgatan i cen­tra­la Arvi­ka. Poli­sen upp­ger att två per­son­bi­lar ska ha kroc­kat i låg has­tig­het, och enligt SOS alarm ska det röra sig om en sido­krock. En per­son ska ha kla­gat på smär­ta efter att air­ba­gen utlösts och blev ock­så choc­kad. Per­so­nen för­des med ambu­lans till sjuk­hus för kon­troll. Rädd­nings­tjänst till­sam­mans med polis och ambu­lans var på plats vid olycks­plat­sen.
- Enligt de upp­gif­ter vi fick behöv­de båda bilar­na bär­gas från plat­sen, berät­tar Gabri­el Hen­ning, pressta­les­per­son för Poli­sen regi­on Bergs­la­gen.
- Föra­ren till den ena bilen, en man i 50-års­ål­dern, fick en ord­nings­bot på plats för att inte ha iakt­ta­git väj­nings­plikt, berät­tar Gabriel.

FOTO
FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.