Sju trafikböter utfärdade i Eda

Nyheter och klipp

Sju tra­fik­bö­ter utfär­da­des i Eda kom­mun när poli­sen höll en tra­fik­kon­troll i Charlottenberg.

Under ons­dags­för­mid­da­gen höll poli­sen en kor­ta­re tra­fik­kon­troll i Char­lot­ten­berg. Tra­fi­ken kon­trol­le­ra­des på Char­lot­ten­bergs­vä­gen och poli­sen utfär­da­de sju trafikböter.