CORONA: Största veckotalet i Arvika

Nyheter och klipp

35 nya sjuk­doms­fall av coro­na­vi­ru­set har bekräf­tats i Arvi­ka kom­mun under vec­ka 49, visar Folk­hälso­myn­dig­he­tens senas­te sta­tistik. Det är det störs­ta vec­ko­ta­let av corona­fall i Arvi­ka som rap­por­te­rats in. Totalt har nu 209 fall av viru­set bekräf­tats i kommunen.