Lastbil i olycka med personbil på väg 61: "Stor påverkan" – Oklart skadeläge

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka med fle­ra for­don inblan­da­de inträf­fa­de på Riks­väg 61 i höjd med Eda kyr­ka på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Enligt Tra­fik­ver­ket ska en last­bil och en per­son­bil vara inblan­da­de i olyc­kan, som inne­bär en stor påver­kan på tra­fi­ken. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.