Bil körde av vägen norr om Arvika – Väjde för älg

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på väg 869 i höjd med Tre­skog, norr om Arvi­ka på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen. Tra­fik­ver­ket upp­ger att en per­son­bil kört i diket, och enligt SOS Alarm har bilen väjt för en älg.

Rädd­nings­tjänst var på plats vid olyc­kan, men ska­de­lä­get är i nulä­get oklart. Olyc­kan inne­bar en stor påver­kan på tra­fi­ken, enligt Trafikverket.