Larm om brand i flerfamiljshus i centrala Arvika

Nyheter och klipp

Två brand­bi­lar var på plats vid fler­fa­miljs­hu­set. FOTO: SAKEUS BERG.

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till en befa­rad brand i ett fler­fa­miljs­hus i cen­tra­la Arvi­ka under nat­ten till sön­da­gen. Även en polis­pa­trull var på plats vid adressen. 

SOS har lar­mat om röklukt i ett trapp­hus och lju­dan­de brand­larm, men rädd­nings­tjäns­tens bedöm­ning var att poli­sen inte behöv­des på plats, berät­tar Poli­sens pressta­les­per­son Christi­na Hal­lin för Arvi­ka­ma­ga­si­net. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.