Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken

Nyheter och klipp

Käl­la: Regeringskansliet.

Alko­hol­för­sälj­ning för­bjuds efter kloc­kan 20.00 från och med den 24 decem­ber, med­de­lar Ste­fan Löfven på en press­träff under fre­da­gen. Mun­skydd rekom­men­de­ras ock­så i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.