Fordonshaveri öster om centrala Arvika – "Lastbil har fått stopp"

Nyheter och klipp

Ett for­dons­ha­ve­ri med en last­bil inträf­fa­de öster om cen­tra­la Arvi­ka på söndagskvällen.

En last­bil fick stopp på väg 238 öster om Arvi­ka på sön­dags­kväl­len. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart, men enligt Tra­fik­ver­ket inne­bar hän­del­sen en stpr påver­kan på trafiken.