Så många nya coronafall har Arvika

Nyheter och klipp

Ytterligare 67 fall av coronaviruset har bekräftats i Arvika vecka 52. Totalt har nu 436 fall av viruset bekräftats i Arvika kommun.

Nu finns 436 bekräf­ta­de fall av coro­na­vi­ru­set i Arvi­ka kom­mun, det­ta efter att 67 nya fall till­kom­mit i sta­tisti­ken över vec­ka 52.